top of page

 על טיפול קוגניטיבי התנהגותי

 

טיפול קוגניטיבי התנהגותי  הוא טיפול אקטיבי באופיו המתמקד בהווה, ממוקד במטרות מוגדרות, מכוון לפתרון בעיות ולשינוי דפוסי חשיבה והתנהגותהטיפול אינו מתמקד רק בדיבור אלא כולל גם תרגול והתנסות המגובשים בשיתוף פעולה עם המטופל

הטיפול מקנה מיומנויות וכלים להתמודדות עם בעיות שניתן ליישמם באופן עצמאי גם לאחר הטיפול בתחומי חיים שונים.

בעיות רגשיות מושפעות מטעויות חשיבה שעושים אנשים בהתמודדות עם החיים. במהלך החיים כל אחד מסגל לעצמו אמונות ודעות לגבי עצמו ולגבי הסביבה ובהתאם להן הוא מתנהל. לעתים נלמדות אמונות או התנהגויות אשר גורמות סבל וקושי תפקודי ורגשיאמונות מזיקות אלה הופכות למשקפיים דרכן רואים את העולם והן 'דואגות' לשימור הבעיה.  

בטיפול נזהה את דפוסי החשיבה המפריעים ונלמד דפוסי חשיבה נכונים יותר שישפרו את התפקוד ואת איכות החיים. בחלק ההתנהגותי נלמד לסגל התנהגויות חדשות ולהימנע מהתנהגויות מכשילות. במילים אחרותנלמד להסתכל על העולם דרך משקפיים בריאות יותר. נדחק הצידה את הדרך הישנה ונפנה מקום לדרך חדשה.

על-פי רוב טיפול קצר טווח מספיק כדי להתגבר על בעיות רגשיות כמו דיכאון או חרדההטיפול הוא קצר יחסית לטיפולים הפסיכולוגיים המסורתיים.

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי מיועד לטפל במגוון בעיות כגון:
חרדה חברתית 
חרדה כללית
חרדת פרידה
חרדת בי"ס
חרדת בחינות
חרדות ספציפיות אחרות כמו חרדה מכלבים או חרדה ממעליות.
טיפול בהפרעה אובססיבית-קומפולסיבית  (OCD)
טיפול בדיכאון
בעיות שונות אצל ילדים – פרפקציוניזם, ביישנות, שליטה עצמית, שליטה בכעסים, מיומנויות חברתיות.
בעיות רגשיות שונות

טיפול קוגניטיבי התנהגותי הוא אחד הטיפולים היחידים אשר נחקר באופן אמפירי במאות מחקרים ונמצא כטיפול היעיל ביותר במגוון בעיות נפשיות.  

כתבה בנושא  http://psychiatry.doctorsonly.co.il/2013/06/60206/


 

בטבלה למטה מרוכזים תוצאות מחקרים שנעשו על 9138 אנשים בהשוואה לקבוצות ביקורת:

 
יעילות מוכחת של CBT בהפרעות נפשיות שונות: 
A. Butler and J. Beck (2000) reviewed 14 meta-analyses that have investigated the efficacy of cognitive therapy with a total of 9,138 subjects in 325 studies involving 465 specific comparisons. 

(פירוש לטבלה: עמודה שמאלית – סוג ההפרעה, עמודה אמצעית - מידת היעילות של הטיפול: 0-0.2 אין אפקט, 0.2-0.5 אפקט נמוך, 0.5-0.8 אפקט בינוני, 0.8+ אפקט גבוה.  עמודה ימנית – עדיפות הטיפול על-פני קבוצת ביקורת שלא טופלה)
 

 

 

תוצאות מחקרים שנעשו על 9138 אנשים
bottom of page