top of page

טיפול רגשי לחיזוק הביטחון העצמי

 

מהו ביטחון עצמי?

 

הגדרה רווחת של ביטחון עצמי היא - האמונה של האדם ביכולתו להתמודד בהצלחה עם אתגרי החיים. 

 

הביטחון העצמי משפיע על יכולת ליצור קשרים, מצב רוח, תפקוד אקדמי, פיתוח עצמאות, יצירתיות, פתיחות והבעה עצמית, רכישת כישורים וניסיון בתחומים שונים.

 

ההגדרה למעלה היא מאד כוללנית. במציאות נתקשה למצוא אדם שיש לו ביטחון עצמי בכל תחום או בכל זמן, או אדם שאין לו ביטחון עצמי בשום תחום ובשום מצב. אנשים בדרך כלל נעים בין תחושת ביטחון לתחושת חוסר ביטחון במעבר בין מצבי חיים שונים.  

 

ביטחון עצמי נבנה בעיקר באמצעות קשרים משמעותיים ובאמצעות חוויות חיים, והוא יכול להיות מושפע גם מפיתוח כישרון מיוחד. קשרים בריאים ומחזקים עם ההורים הרואים את הצרכים הרגשיים של הילד ונותנים להם מענה מפתחים את הביטחון העצמי, חוויות של הצלחה והתמודדות טובה עם אתגרים וקשיים חשובות גם הן לפיתוח הביטחון, וכאמור פיתוח יכולות בולטות בתחום מסויים יכול גם הוא להשפיע על תחושת הביטחון העצמי.  

 

הטיפול בביטחון עצמי

 

טיפול במוסיקה הוא דרך מצויינת לחיזוק הביטחון העצמי.

בטיפול נבדוק מהם התחומים בהם חש הילד/מתבגר חוסר ביטחון ומהם הצרכים הרגשיים שימלאו את הביטחון. מהם רגשותיו ומחשבותיו על עצמו, על הסביבה, על העתיד, איזה מידע חסר יכול לעזור לו? מהם התחומים בהם הוא חש ביטחון?

לקשר הטיפולי ישנה השפעה חיובית על תחושת הביטחון. הטיפול מאפשר חוויות של הצלחה, חיזוק היצירתיות, חיזוק מודעות לנקודות חוזק, קבלה עצמית, שינוי אמונות מכשילות של הילד ביחס לעצמו וביחס לסביבה שלו, שינוי היחס לפחדים והתמודדות יעילה עמם, שינוי האמונות השגויות לגבי המושג 'ביטחון עצמי', התנסות בהתגברות על מכשולים. בנוסף הטיפול יכלול הדרכת הורים על הדרכים לחזק את בטחונו של הילד/המתבגר.

 

לחיזוק הביטחון העצמי התקשרו - 050-6818414 - יריב.  

 

 

bottom of page