top of page

סיפורי טיפול

 

ביטחון עצמי 

 

לתת מילים לרגש 

 

מה אתה מרגיש? איזה רגש יש במוסיקה?

 

לחוות את המחסום כאן ועכשיו במוסיקה

 

אני כאן, מישהו שומע אותי - עבודה עם נער אוטיסט, אילמות סלקטיבית.

 

קשר טיפולי

 

פרפקציוניזם בעיות התנהגות ודחייה חברתית

 

מביישנות להופעה מול קהל - כשהמחשבה הופכת לאמונה.

 

לצאת מהמחשבות באמצעות הצליל (מינדפולנס)

bottom of page